Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη της Εισαγωγικής Ραπτομηχανών Βορείου Ελλάδος παρέχεται από έμπειρους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία. Έχει σκοπό την προσφορά τεχνογνωσίας και την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων. Προλαμβάνει την εμφάνιση προβλημάτων λειτουργικότητας των ραπτομηχανών καθώς προσφέρει συνεχή συμβουλευτική κάλυψη στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία.

Η υπηρεσία προληπτικής συντήρησης με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησης σας έχει ως στόχο την αποτροπή βλαβών και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.

Η υπηρεσία επισκευής προσφέρει άμεση επικοινωνία με έναν από τους μηχανικούς μας με σκοπό την καταγραφή του προβλήματος σε πρώτο επίπεδο και την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη συνέχεια.

Μετά την τηλεφωνική υποστήριξη, αν εκτιμηθεί ότι απαιτείται επίσκεψη στην εγκατάσταση, τότε ένας μηχανικός θα την επισκεφθεί για να παρέχει υπηρεσίες.  Για επισκέψεις εντός και εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει κατά περίπτωση συνεννόηση.